NOAHH B.V. | Nieuwbouw School MFA ‘Onderdak’

[ad_1]

In het Zeeuwse Biggekerke is in februari 2019 een nieuwe multifunctionele accommodatie in gebruik genomen die onderdak biedt aan een school en een dorpshuis. Het gebouw is gesitueerd op de grens van het Walchers landschap en de kleine karakteristieke dorpskern. Architectenbureau NOAHH heeft in de morfologie van het dorp gezocht naar een passende korrelgrootte, die het bureau vond in de schaal van de Zeeuwse boerenschuren. In het ontwerp heeft NOAHH rekening gehouden met het feit dat in het krimpgebied de school op termijn mogelijk niet meer nodig is.

Gebouw als markthal
Het concept van het gebouw werkt als een markthal waarbij een geplooid overhuivend dak, refererend naar de karakteristieke historische boerderijen, onderdak biedt aan alle culturele, sociale en educatieve dorpsactiviteiten. Het gebouw is ontworpen met een dak dat bestaat uit drie ‘puntdaken’, die bestaan uit staalplaat met aluminium coating waarop deels zonnepanelen liggen. De driedeling volgt het programma. Een deel huisvest het dorpshuis en ruimte voor verenigingen, het gebouwdeel aan de andere zijde biedt plaats aan basisschool CBS Onderdak en kinderopvang Walcheren. Het middendeel omvat een aula, een foyer met tribunetrap en een grote loopbrug, die alle ruimtes in het gebouw met elkaar verbindt. Het lichte gebouw heeft aan weerszijden grote raampartijen en er valt natuurlijk daglicht in via de verspreide dakramen. Opvallend is ook de latten bekleding van de plafonds die zorgen voor een natuurlijke uitstraling.

Nul-op-de-meter
Duurzaamheid een belangrijke leidraad geweest in het ontwerp; de MFA is als nul-op-de-meter-gebouw gerealiseerd. Dit betekent dat het gebouw uitermate goed geïsoleerd is en er voorzieningen zijn in het gebouw waardoor het gebouw elektrisch verwarmd wordt. Daarnaast is er bij de bouw gebruik gemaakt van duurzame materialen die hergebruikt kunnen worden.

- Advertentie -

Blijvende leefbaarheid en kruisbestuiving
Krimp is in de provincie Zeeland een realiteit en Biggekerke is een relatief kleine kern. Er wordt verwacht dat de basisschool over een jaar of vijftien zal moeten sluiten. Aangezien nieuwe scholen worden gebouwd voor veertig jaar, heeft NOAHH nagedacht over een tweede bestemming voor het pand. Zodra er in de toekomst te weinig scholieren zijn dan kunnen de schoollokalen eenvoudig tot vier levensloop bestendige woningen worden omgebouwd. Door dit soort accommodaties te ontwerpen, waarbij je na verloop van tijd kan wisselen van invulling, zorgt NOAHH dat de blijvende leefbaarheid wordt behouden in deze regio’s, en fungeert het gebouw als voorbeeld en inspiratie voor andere krimpgebieden. Tevens zorgen de faciliteiten in het gebouw en de verschillende gebruikers, zoals de spelende kinderen de gepensioneerde biljarters op vrijdagmiddag, dat er een verrassende kruisbestuiving ontstaat die zorgt voor verbinding in het dorp.

Hart van het dorp
MFA Onderdak wordt gezien door de bewoners als het kloppende hart van het dorp. In de woorden van de directeur van de CBS Onderdak Petra Rijn: “Vanuit andere dorpen komen ze hier kijken. Je hoopt toch dat ze door zo’n mooie voorziening hier willen komen wonen. […] We hebben zelfs al wat meer aanmeldingen dan vorig jaar. En de kinderen vinden het prachtig, vooral door de ruimte, het vele licht en de makkelijke oversteek naar de beweegzaal. […] Het is een gebouw om in te spelen, waarbij het bovendien aan een prachtig landschap met uitzicht op een terp en schaapjes grenst.”

[ad_2]

- Advertentie -