Schoolgaande kinderen worden verblijd met laptops en fietsen | Bergen op Zoom

[ad_1]


BERGEN OP ZOOM – De gemeente Bergen op Zoom heeft dit jaar 69 laptops en tablets en 70 fietsen verstrekt aan kinderen waarbij thuis niet voldoende financiële mogelijkheden zijn om dit zelf te bekostigen. Deze regeling (maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen) is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat er geen sociale uitsluiting ontstaat bij schoolgaande kinderen.

- Advertentie -


De regeling maakt het ook mogelijk voor kinderen om bijvoorbeeld lid te worden van een (sport)vereniging, scouting, deelneming aan muziek-, dans-, of zwemonderwijs, deelneming aan schoolreisjes en dat soort zaken. “Ook de verstrekking van een fiets en een laptop of tablet behoort tot de mogelijkheden”, aldus wethouder Barry Jacobs.

Het college van burgemeester en wethouders heeft wel besloten om het maximale bedrag hiervoor met vijftig euro te verhogen. Voor een laptop ligt dat bedrag nu op 400 euro en voor een fiets op 350 euro. “Als je bij wil blijven met de technologie, dan wordt het steeds duurder. Daarom wordt dit bedrag nu een beetje opgehoogd”, legt de wethouder uit. Vorig jaar werden er nog 108 laptop verstrekt, dit jaar zijn dat er (tot 1 oktober) 69 geweest. Bij het aantal uitgegeven fietsen waren het er vorig jaar 94 en dit jaar, eveneens tot 1 oktober, 70 stuks. [ad_2]

- Advertentie -