Dit is hoe een moderne projectinrichting kan bijdragen aan Het Nieuwe Werken

[ad_1]

Het Nieuwe Werken moet het maximale uit werknemers halen en dit door vaarwel te zeggen tegen klassieke werkmethoden. Projectteams, werken op afstand en flexwerken zijn daar enkele gevolgen van. Het Nieuwe Werken vergt dan ook een compleet andere aanpak, dat op zijn beurt nood heeft aan een andere inrichting. Teamwerk vergt bijvoorbeeld een open ruimte, terwijl flexwerken een aantal technologische aanpassingen vereist. In dit artikel lees je hoe een moderne projectinrichting kan bijdragen aan Het Nieuwe Werken.

Projectinrichting staat voorop

Het vroegere kantoor liet zich kenmerken door werkplekken die aan bepaalde activiteiten of diensten werden aangepast. De juridische afdeling kent wetboeken, de administratieve afdeling heeft een aantal identieke bureaus boordevol ordners en uiteraard zit de klantenafdeling in een geïsoleerde uithoek waar ze naar hartenlust kunnen bellen.

- Advertentie -

Bij het Nieuwe Werken verschuift een en ander naar een complete projectinrichting. Open kantoorlandschappen die plaats bieden voor overleg worden bijvoorbeeld belangrijker. In de praktijk creëert men een variëteit aan kantoorlandschappen waarbij werknemers plaatsnemen op de locatie die hen op het desbetreffende moment maximaal zal ondersteunen. Het kan hierbij gaan van een overlegruimte tot een creatieve inrichting of net een stille ruimte waar personeelsleden geconcentreerd aan de slag kunnen gaan.

stefan-stefancik-257625-unsplash

Ook het kantoormeubilair evolueert mee

Een andere manier van werken en een nieuwe kantoorinrichting zorgt uiteraard ook voor nieuw meubilair. Dat is niet onlogisch. Wanneer desktops vervangen worden door zogenoemde ultrabooks en stawerkplekken, concentratieruimtes en gezellige overlegomgevingen aan de kantooromgeving worden toegevoegd, zal ook het meubilair zich hieraan moeten aanpassen. Verstelbaar kantoormeubilairis bijvoorbeeld een must. Hier vervult het meubilair vooral een ondersteunende functie.

Technologische aanpassingen bieden perspectieven

Een nieuwe inrichting en vernieuwd kantoormeubilair zijn de twee meest zichtbare vormen van een moderne projectinrichting. Dat zij stuk voor stuk bijdragen aan Het Nieuwe Werken, mag intussen wel duidelijk zijn. Toch kan dit ook gezegd worden van een derde aspect dat vaak een stuk minder duidelijk aanwezig is: de technologie.

De impact van technologische ontwikkelingen op onze manier van werken zijn immers niet te miskennen. Een moderne projectinrichting zal daarom steeds rekening houden met de nieuwste technologische veranderingen om zo de organisatie, de manier van werken en de werkprocessen te optimaliseren.

Moderne projectinrichting draagt bij aan Het Nieuwe Werken

Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat een moderne projectinrichting, inclusief aangepast meubilair en een aantal technologische aanpassingen, bijdraagt aan Het Nieuwe Werken. Het schept de omgeving waarbinnen werknemers tot bloei kunnen komen. Het doet dan ook meer dan alleen mee-evolueren met de nieuwste trends, maar het creëert als het ware een setting waarbinnen Het Nieuwe Werken vorm kan krijgen. Iedere medewerker gaat natuurlijk op een andere manier om met de moderne projectinrichting, maar de algemene tendens is toch een vernieuwde en efficiëntere manier van werken.

Toch denk je maar beter goed na over de herinrichting van de kantooromgeving. Sommige aspecten van Het Nieuwe Werken kan je immers heel eenvoudig in de kantooromgeving implementeren, terwijl anderen naast hun gekende pluspunten ook nadelen kennen. Twijfel je? Doe dan beroep op een consultant of een specialist in moderne projectinrichtingen.

[ad_2]

- Advertentie -