Twee plannen Bosrijk Eindhoven integreren woningen in landschap

[ad_1]

Twee projecten zijn geselecteerd voor realisatie in het Eindhovense stadsdeel Meerhoven. Naar verwachting start volgend jaar de realisatie van de winnende plannen Het Bosbad naar ontwerp van GAAGA en Bostorens, ontworpen door ML_A.

Bosrijk is een woonlocatie in ontwikkeling op een voormalig defensieterrein in Meerhoven. In september 2018 werden al de plannen Buurtschap Waldschap, Zuiver en Outside In geselecteerd voor realisatie. De gemeente Eindhoven had nu een ontwerptender uitgeschreven voor ‘Cluster 1’ en ‘Cluster 9’.

Bos als bad
Architectenbureau GAAGA heeft in samenwerking met Maakspace, van Rossum, Nibe en in opdracht van ontwikkelaar Kikx Development ‘Het Bosbad’ ontworpen voor Cluster 1. Het plan bestaat uit een gebouw met twintig appartementen, dat volgens de ontwerpers met natuurlijke materialen en mens- en natuurvriendelijk wordt gebouwd.

- Advertentie -

De ontwerpers zijn geïnspireerd door het Japanse gebruik Shinrin-Yoku, waarbij je jezelf met al je zintuigen ‘onderdompelt’ in het bos om tot rust te komen, zo legt GAAGA uit.

Bomen rondom
Dwars door het gebouw loopt een groene passage, die het gebouw verbindt met het landschap. Rond het gebouw strekken zich slanke buitenruimten, ondersteund door houten boomstammen. De boomstam-kolommen vormen als het ware een spiegel van de omringende bomen en zorgen zo voor een verdere verbinding met de natuur.

De appartementen worden als nul-op-de-meterwoningen gerealiseedr. Daarnaast zet het team in op efficiënter gebruik, hergebruik en herbruikbaarheid van materialen. Zo zal in de gevels bijvoorbeeld hergebruikt azobe-hout worden toegepast. Het ontwerp voorziet verder in elementen die biodiversiteit en een evenwichtige waterhuishouding bevorderen.

Het natuurdak vangt hemelwater op, wat vervolgens  geleidelijk naar de groene passage wordt afgevoerd. Water dat op balkons en galerijen valt wordt middels waterkettingen naar beneden geleid. Beide waterstromen monden uit in een wadi in het park, legt het ontwerpteam uit.

Gevarieerde volumes
Voor Cluster 9 heeft Marcel Lok_Architect (ML_A) is samenwerking met Studio Blad landschapsarchitecten en ontwikkelaar Building4you Developments het plan Bostorens gemaakt. Het ontwerp bestaat uit een compact ensemble van vijf grondgebonden woningen rondom een gemeenschappelijk hof.

De in hoogte variërende volumes zijn op een informele wijze geschakeld, wat volgens de ontwerpers resulteert in een afwisselend en sculpturaal beeld. Elke woning heeft door middel van een – laag ommuurde – buitenruimte een nauwe relatie met het omliggende landschap. De gevels en tuinafscheidingen krijgen een bekleding met houten delen.

Een waterbassin in het binnengebied maakt het hergebruik van water zichtbaar; van het bassin loopt een lijngoot naar een bestaande wadi. In het plan wordt naast het bereiken van hoge energieprestaties veel aandacht besteed aan levensduur, biodiversiteit en circulariteit, stelt ML_A.

[ad_2]

- Advertentie -