Tot bijna 130 euro per maand voor uw thuiskantoor

[ad_1]

Tijdens de coronacrisis was telewerk de norm. Wie van thuis uit kon werken, werd door de Nationale Veiligheidsraad gevraagd dat effectief te doen. Intussen is het duidelijk dat veel werknemers ervoor gewonnen zijn ook na de coronacrisis een paar dagen per week van thuis uit te werken.

Een laptop van het bedrijf is doorgaans een noodzaak. Maar wat met andere kosten die gepaard gaan met telewerk? Denk aan de inrichting van een bureau, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, internet en kantoorbenodigdheden. Die kosten zijn in principe voor rekening van de werkgever. ‘Uw werkgever kan daarvoor een vergoeding geven, maar is dat niet verplicht’, zegt Sandra De Weerd, senior manager bij PwC Tax Consultants.

- Advertentie -


Uw werkgever kan een kostenvergoeding voor telewerk geven, maar is dat niet verplicht.

Sandra De Weerd

PwC Tax Consultants

De vergoeding kan worden betaald op basis van facturen, maar in de praktijk wordt doorgaans gekozen voor een forfait. Een werkgever had voor de coronacrisis enkel zekerheid dat zo’n forfait belastingvrij was als hij een akkoord had met de fiscus. Hij moest een ruling vragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen. Maar een rondzendbrief van de fiscus op 14 juli veranderde dat. Werkgevers kunnen mits voorwaarden een belastingvrije bureauvergoeding van maximaal 129,48 euro per maand geven zonder voorafgaandelijke ruling. Tot dat bedrag is de vergoeding in principe vrijgesteld van sociale bijdragen.

Kan ik de thuiswerkvergoeding krijgen?

De vergoeding is mogelijk voor werknemers die regelmatig en structureel thuiswerken. Dat is minstens vijf werkdagen per maand. ‘Om zich te kunnen beroepen op de rondzendbrief mag een werkgever geen onderscheid maken naargelang de functiecategorie. Alle werknemers die regelmatig thuiswerken moeten hetzelfde bedrag krijgen’, zegt De Weerd.

De regeling geldt voor zowel voltijdse als deeltijdse werknemers. ‘Als een deeltijdse werknemer aan de voorwaarden voldoet, mag het maximumbedrag van de thuiswerkvergoeding betaald worden, ongeacht het aantal uren van de arbeidsovereenkomst’, zegt De Weerd. Ook tijdens de jaarlijkse vakantie kan de vergoeding doorbetaald worden. Bij een langdurige afwezigheid om een andere reden wordt het bedrag evenredig verminderd.

‘Werkgevers die het bedrag van de thuiswerkvergoeding willen differentiëren volgens de functiecategorie of nog andere kosten willen vergoeden, bijvoorbeeld kosten voor representatie, kunnen nog altijd een aanvraag indienen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen’, zegt De Weerd.

Welke kosten dekt de forfaitaire vergoeding?

Het forfait dekt de bureaukosten. Dat zijn kosten voor het inrichten en het gebruik van een werkruimte bij u thuis: de huur of afschrijving van de woning, kantoormeubelen, printer- en computermateriaal, kleine benodigdheden zoals nietjes en papier, onroerende voorheffing, verzekering, water, elektriciteit, verwarming, onderhoud…

Is een combinatie met andere kostenvergoedingen mogelijk?

Gebruikt u uw eigen pc of privé-internetverbinding ook deels voor uw werk? Uw werkgever kan u daarvoor al langer een vrijgestelde vergoeding betalen: maximaal 20 euro per maand voor het professioneel gebruik van de privé-pc en nog eens maximaal 20 euro voor uw privé-internetaansluiting. ‘De belastingvrije thuiswerkvergoeding van 129,48 euro mag gecumuleerd worden met de tweemaal 20 euro voor het professioneel gebruik van de eigen pc en het eigen internet’, zegt De Weerd.

Krijgt u al een maandelijkse onkostenvergoeding? ‘Of die gecombineerd kan worden met de forfaitaire thuiswerkvergoeding, hangt af van hoe die kosten eigen aan de werkgever samengesteld zijn. Als de maandelijkse vergoeding de bureaukosten vergoedt, kan de thuiswerkvergoeding daar niet bovenop komen. De combinatie kan wel als de vergoeding andere kosten dekt, zoals autokosten of kosten voor representatie’, zegt De Weerd.

Wat als mijn werkgever mij gratis een gsm of pc ter beschikking stelt?

Veel werknemers krijgen een gsm, pc of andere toestellen ter beschikking van hun werkgever, die ze ook privé mogen gebruiken. Dat privégebruik is een voordeel voor de werknemer, waarop hij belastingen moet betalen. Niet de werkelijke waarde wordt belast, wel een forfait. Dat ‘voordeel van alle aard’ bedraagt 6 euro per maand voor een pc of laptop, 3 euro voor een tablet of mobiele telefoon, 5 euro voor een internetverbinding en 4 euro voor een abonnement voor mobiele telefonie. Thuiswerk en een eventuele thuiswerkvergoeding veranderen niets aan die regels.

Kan ik mijn werkelijke beroepskosten bewijzen?

De kosten die u maakt om een beroepsinkomen te krijgen of te behouden, mag u van uw belastbaar beroepsinkomen aftrekken. Werknemers kunnen bij het invullen van hun jaarlijkse belastingaangifte kiezen voor de aftrek van een kostenforfait (tot 4.880 euro voor inkomstenjaar 2020) of van de werkelijke beroepskosten. Tot die laatste categorie behoren ook de kosten voor een thuiskantoor, met onder andere een deel van uw elektriciteits- en verwarmingsfactuur, de uitrusting, de inrichting, benodigdheden…

‘Als u een belastingvrije forfaitaire thuiswerkvergoeding ontvangt, kunt u diezelfde kosten niet meer in aftrek nemen in uw aangifte. Bewijst u uw werkelijke beroepskosten, dan moet u de ontvangen forfaitaire vergoeding in mindering brengen van de bewezen beroepskosten die slaan op uw thuiskantoor’, zegt De Weerd.

[ad_2]

- Advertentie -