rudy uytenhaak + partners architecten | Gemeentehuis Bloemendaal

[ad_1]

De realisatie van de centrale huisvesting voor de Gemeente Bloemendaal is de sluitsteen van een proces dat met de ‘vereniging’ van de gemeentes Bloemendaal en Bennebroek in 2009 in gang is gezet. Met deze centrale huisvesting heeft de gemeentelijke organisatie de fysieke uiting van één Gemeente gekregen.

Het Gemeentehuis Bloemendaal is een publiek gebouw met een groot gedeelte nieuwbouw en de transformatie van het monumentale voorhuis ‘naar Zocher’dat zijn identiteit behouden heeft. Met de nieuwe gecentraliseerde huisvesting was er de ambitie om:

  • de communicatie te verbeteren
  • samenwerking en ontmoeting te bevorderen
  • het multifunctioneel gebruik van de burgerzaal te versterken
  • de dienstverlening te verbeteren
  •  uitdrukking te geven aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente.

In samenwerking met NEXT architects is er een gebouw gerealiseerd, waarbij de nieuwbouw met haar moderne ‘basic’ karakter en natuurlijke materialen compositorisch inspeelt op het bestaande gebouw binnen de witte lichte omhulling. Het houdt enige afstand van het voorhuis waardoor een licht en transparant tussen lid ontstaat.

- Advertentie -

In deze overgangszone ligt op het zuiden de publieksentree en wordt de verbinding tussen oud en nieuw op een subtiele wijze georganiseerd. Het publiekscentrum op de begane grond wordt ontsloten aan de zuidzijde van het gebouw waar het glooiende landschap een laagdrempelige open toegang mogelijk maakt.

Duurzaamheid is een integraal aspect van de kwaliteit van het ontwerp. Zo is er een compact gemeentehuis gerealiseerd dat efficiënt en rationeel georganiseerd wordt, gebruik maakt van gunstige maatverhoudingen en daardoor zowel op flexibiliteit, energie als materiaal een hoge duurzaamheidsambitie waarmaakt.

[ad_2]

- Advertentie -