Plastic verkeersborden als oplossing voor afvalprobleem?

[ad_1]

Volgens de partij wordt er nog steeds heel veel laagwaardig plastic afval verbrand of zelfs gedumpt als exportmateriaal in ontwikkelingslanden.

Je kunt van laagwaardig plastic bijvoorbeeld palen of verkeersborden maken. Of speeltoestellen en beschoeiing voor kanalen. Volgens de PvdA is de markt voor hergebruik van laagwaardig plastic nog klein. Daarom moeten de Statenfracties samen naar oplossingen zoeken om die markt te laten groeien, zodat meer plastic afval opnieuw als grondstof gebruikt wordt. De partij vind dat de overheid zelf het goede voorbeeld moet geven.

- Advertentie -

Laagwaardig en hoogwaardig
Recyclen betekent dat plastic verpakkingsmateriaal na gebruik weer als verpakking een nieuw leven krijgt. Hierin is een onderscheid te maken tussen hoogwaardig en laagwaardig recyclen. Bij hoogwaardig recyclen komt een materiaal na verwerking terug als grondstof voor hetzelfde product; een PET-fles wordt weer een PET-fles. Bij laagwaardig recyclen wordt verpakkingsafval verwerkt tot andere toepassingen. Van gemengd plastic afval worden bijvoorbeeld bermpaaltjes voor langs de snelweg gemaakt.

Door hergebruik en recycling krijgt plastic een tweede leven. Of een derde. Of oneindig. Mooi. Toch blijven er dan nog steeds veel laagwaardige plastic producten over die niet goed recyclebaar zijn. Afvalverwerkers experimenteren met processen om dit toch voor elkaar te krijgen.

Zoals Renewi. Die bouwt in Geleen een fabriek voor chemische recycling van het laagwaardige plastic. Het plastic wordt dan met chemische hulpstoffen omgezet tot grondstof voor nieuwe kunststoffen. Attero heeft een nieuwe fabriek. State of the art maar die fabriek is alleen voor recycling van hoogwaardig plastic zoals folies.

Er gaat nog te veel de verbrandingsoven in
Terwijl huishoudens plastic afval scheiden en afvalverwerkers uit dat plastic proberen de hoogwaardige en laagwaardige plastics weer uit elkaar te halen gaat er veel rechtstreeks de verbrandingsoven in. Zoals bij Attero in Wijster. In het tijdelijk depot voor ongescheiden afval zit heel veel plastic. Volgens Robert Corijn van Attero is het simpelweg een geldkwestie. Bedrijven mogen hun afval nog ongesorteerd aanleveren en willen de afvalverwerker niet betalen voor scheiding en recycling. Het enige dat dit plastic dan nog oplevert is energie bij de verbranding. 

In 2018 deed China de deur op slot voor de import van laagwaardig plastic afval. De Volkskrant vroeg zich af waar dat plastic allemaal bleef. Een rondgang langs Nederlandse afvalverwerkers bracht uitkomst. De vier grootsten constateerden allemaal dat er sinds China de deur dicht deed er nog meer plastic in de verbrandingsovens terecht kwam. De energie die vrij kwam met de verbrandingsprocessen steeg. Conclusie: er moet meer plastic in zitten want dat heeft een hoge verbrandingswaarde. 

Maar er wordt nog steeds plastic afval geëxporteerd, vaak naar Aziatische landen zoals  India, Indonesië en Maleisië. 

Wat gebeurt er al in Drenthe?
Dat het moeilijk is om goede en betaalbare bedrijfsprocessen te maken voor het hergebruik van plastic bleek ook in Emmen. Plastinum dat alle soorten plastic voor 100 procent wilde hergebruiken ging uiteindelijk na vijf jaar failliet. Inverko Compounding nam het bedrijf over maar trof hetzelfde lot. In de oude Platinum fabriek zit nu Coolrec. Dat verwerkt harde kunststoffen uit huishoudelijke apparaten tot nieuwe kunststoffen.

De provincie Drenthe investeert ruim 315.000 euro in het Emmer bedrijf Cumapol. Brussel stelt vanuit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling een miljoen euro beschikbaar. Het bedrijf werkt met een nieuwe recycling techniek, waarbij grote hoeveelheden plastic kunnen worden hergebruik.

Kantoormeubelproducent Vepa in Hoogeveen maakt kantoormeubelen van plastic afval van PET-flessen uit de Amsterdamse grachten. Daarvoor werkt Vepa samen met het bedrijf Plastic Whale dat het afval uit de grachten vist.

[ad_2]

- Advertentie -