Nederlandse exposanten hebben grote moeite met huidige opzet Orgatec

[ad_1]

De Orgatec is een instituut in de kantoormeubelwereld. Het tweejaarlijkse evenement trekt exposanten en bezoekers uit de hele wereld. Dit jaar is er in de vorm van Corona echter een onverwachte bezoeker die de vormgeving van de beroemde beurs ingrijpend veranderd. De vraag is of de beurs voor iedere stakeholder voldoende waarde biedt en de investering rechtvaardigt.

B-Safe4Business – Maatregelen om verspreiding tegen te gaan

De Orgatec-organisatie neemt vanzelfsprekend maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Onder de noemer B-Safe4Business is een pakket maatregelen getroffen voor organisatie, exposanten en bezoekers die moeten bijdragen aan een succesvolle beurs. Dat begint met handhygiëne bij toegang tot de beurs en op veel plekken op de beursvloer. De meest opvallende is echter het verplichte gebruik van mondkapjes voor zowel bezoekers als exposanten. De mondkapjes dienen overal gedragen te worden. De enige uitzondering betreft zitplaatsen op een stand of bij een eetgelegenheid.

- Advertentie -
Ga naar deurengigant

Verdere maatregelen zijn logisch, en kennen we van bijvoorbeeld de horeca. De organisatie en exposanten moeten alles in het werk stellen om de 1,5 meter afstand te handhaven. Dit betekent mogelijkerwijs een uitbreiding van het beursoppervlak, en daarnaast zijn er stricte regels voor de exposanten zelf. Daarnaast zijn alle vormen van evenementen op de stands verboden. Voor de standhouders zelf is een pakket voorwaarden opgesteld om de beurs door te laten gaan. Die maatregelen gaan over hygiëne op de stand, de afwezigheid van presentatiemateriaal langs de gangen, de afwezigheid van plafonds, verplichte looproutes en meer. 

Nordrhein-Westfalen verlengt verbod op ‘Großveranstaltungen’ tot 31 oktober

Ondanks alle maatregelen hangt het annuleren van de beurs nog steeds als een zwaard van Damocles boven de exposanten. De deelstaat Nordrhein Westfalen heeft onlangs het verbod op grote evenementen verlengd tot 31 oktober. Volgens de Orgatec valt zij als beurs niet onder de definitie van een ‘ groot evenement’ zoals die door de deelstaat gehanteerd wordt, maar dat betekent niet dat de Orgatec per definitie doorgang kan vinden.

Tel daar tenslotte bij op dat veel grote fabrikanten reeds hebben aangegeven dit jaar niet op de Orgatec te staan dan is duidelijk dat de keuze voor wel of niet door laten gaan dit jaar moeilijk is. Voor zowel organisatoren, die een groot (financieel) belang hebben bij doorgang en voor de exposanten die hun marketingbudget maar een keer kunnen uitgeven en dat doen op de plek waar de ROI het grootst is. Daarbij spelen twijfels omtrent de gezondheid tevens een doorslaggevende rol.

Onder huidige voorwaarden gaat Vepa niet naar de Orgatec

Janwillem de Kam is in ieder geval duidelijk. Hoewel de Orgatec voor Vepa een belangrijke beurs is, prevaleert voor hem de gezondheid van zijn medewerkers en klanten. “In de huidige opzet is voor iedere medewerker en bezoeker een mondkapje verplicht. Niet alleen bemoeilijkt dat de communicatie, maar het strookt ook niet met het beleid van de Nederlandse regering. In Nederland wordt een mondkapje gezien als schijnveiligheid. Helemaal als deze meerdere keren gebruikt wordt. Hoe moet ik dan aan onze medewerkers uitleggen dat een mondkapje op de Orgatec wel veilig is, enkel en alleen omdat we de grens zijn overgestoken? Hoewel we graag naar de Orgatec gaan, en we eerder ook wel hebben gecommuniceerd dat we mogelijkheden zien, is dat met de maatregelen van de beursorganisatie zoals we die nu hebben leren kennen voor ons geen optie. Wij zullen dus niet deelnemen als er niets verandert in de organisatie van de beurs”.

V.I.P. namens vrijwel alle Nederlandse exposanten in gesprek met Orgatec

De mening van de Kam sluit aan bij de stelling van de Vereniging van InrichtingsProfessionals die het overgrote deel van de Nederlandse Orgatec-deelnemers vertegenwoordigt. Roderik Mos: “Wij hebben veel begrip voor de maatregelen die de Orgatec organisatie heeft genomen, en waardering voor de moeite die zij doen om de Orgatec mogelijk te maken. We begrijpen dat het moeilijke tijden zijn voor een organisatie als Koelnmesse. Echter als exposanten voelen wij een verantwoordelijkheid richting onze medewerkers én onze gasten. De beurs draait om presentatie en communicatie. Beiden worden door standrestricties, mondkapjesplicht en 1,5 meter afstand ernstig beperkt. Daarnaast verwachten we lagere aantallen beursbezoekers (zeker internationaal) én een aanzienlijk kleiner aantal standbezoekers. Dat maakt dat we ernstige twijfels hebben of de Orgatec in oktober wel succesvol kan zijn voor iedereen.

Mos vervolgt: “Die zorgen hebben we als V.I.P. namens de Nederlandse exposanten geuit aan de organisatie en we zijn momenteel in overleg. Veel van onze leden vinden de Orgatec een must-have event voor onze branche en wij pleiten ook voor voortzetting, maar wel onder betere, veiligere omstandigheden, die eenieder een podium bieden hun merk en producten optimaal te kunnen presenteren. En dat kan de exposanten op dit moment simpelweg niet worden gegarandeerd. Daarom pleiten wij voor het verplaatsen van het evenement naar later.”

Persoonlijk contact? Communicatie?

De onzekerheid omtrent de Orgatec zal nog wel even voortduren. Er zijn zeer veel partijen die een stem hebben, waaronder natuurlijk Nordrhein Westfalen, de organisatie en de exposanten. Daarbij spelen tegengestelde belangen. De gezondheid van alle deelnemers staat vanzelfsprekend voorop. De vraag is alleen of je die gezondheid als organisatie en exposant kunt garanderen. Ook al wissel je 10 keer van mondkapje en was je 12 keer je handen per dag.

Want linksom of rechtsom: De Orgatec gaat over kantoormeubelen maar draait om persoonlijk contact en communicatie.

[ad_2]

- Advertentie -