Een gratis eik of fladderiep? Hollands Kroon deelt bomen uit…

[ad_1]

Anna Paulowna

De gemeente Hollands Kroon stelt honderd bomen beschikbaar voor haar inwoners. Iedereen die op zijn eigen terrein een boom wil, kan voor 3 oktober een mail sturen naar [email protected].

- Advertentie -

Bomen zijn van groot belang, vindt Hollands Kroon. Daarom plant zij reeds voor elk pasgeboren kind een boom. Soms gebeurt dit door een zieke boom te vervangen, soms wordt op een nieuwe locatie binnen de gemeente een boom geplant.

GroenLinks diende eerder een motie in om jaarlijks honderd inheemse bomen beschikbaar te stellen aan inwoners. Wethouder Theo Groot stelde toen voor om bomen die al zijn gereserveerd voor geborenen in Hollands Kroon hiervoor in te zetten. Dat is wat er nu gebeurt.

Stimuleren

,,Hiermee stimuleren we de aanplant van bomen, iets wat we graag willen’’, stelt woordvoerder Ben Bruin. ,,En hiermee versnellen we de aanplant ook nog eens. Het geldt dus ook niet alleen voor mensen die net een kindje hebben gekregen, het geldt voor iedereen.’’

Ook huurders mogen in principe gewoon een boom in hun tuin planten, aldus Bruin. ,,Maar het blijft raadzaam om vooraf even een belletje te doen richting je verhuurder.’’

Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente Hollands Kroon kan adviseren bij het planten en boomkwekerij Roovershof kan helpen met het vervoer.

Per huishouden kan een boom worden aangevraagd. Er zitten bomen tussen die maximaal vijftien meter worden, maar ook die niet langer worden dan acht meter. Belangstellenden kunnen kiezen uit diverse soorten zoals eik, fladderiep, haagbeuk, appel- en perenboom.[ad_2]

- Advertentie -