Nederlandse inkomens al jaren gelijk, maar gadgets en kleding goedkoper

[ad_1]

“Een huishouden met een modaal inkomen en een gemiddelde huur is 55 procent van het inkomen kwijt aan vaste lasten en iemand op bijstandsniveau iets meer dan helft”, zegt het Nibud. De organisatie maakt zich vooral zorgen over huishoudens die zelfs meer dan 60 procent van hun inkomen moeten besteden aan de vaste lasten. “Idealiter is een huishouden niet meer kwijt dan de helft van zijn inkomen. Uiteraard afhankelijk van het inkomen en de woonsituatie.”

- Advertentie -

De woordvoerder van het Nibud beaamt dat lagere kosten voor kleding en een televisie de hogere vaste lasten deels opheffen. “Maar vaste lasten moet je maken, die kun je niet een maandje opschuiven.” Daardoor zorgen de hogere lasten met name voor de lagere inkomens met kleinere buffers voor meer risico’s.

Die zorgen deelt Ronald van Geuns, lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. “De inkomens zijn de laatste jaren niet mee gestegen met de vaste lasten. Het is natuurlijk fijn dat gadgets en televisies in die tijd wel goedkoper zijn geworden. Alleen is het jammer dat we die niet zo vaak kopen, en vooral de lagere inkomens niet”, zegt Van Geuns.

Volgens Van Geuns geeft het CBS voor de lage inkomens een vertekend beeld door uit te gaan van het doorsnee inkomen. Terwijl hogere inkomens hun duurdere vaste lasten kunnen compenseren met lagere kosten voor bijvoorbeeld vakantievluchten, kunnen lagere inkomens dit niet.

“Lage inkomens hebben geen daling tegenover een stijging staan, omdat ze bijvoorbeeld ├╝berhaupt niet met het vliegtuig op vakantie gaan”, zegt Van Geuns. “Waarschijnlijk blijft het te besteden inkomen van de lagere inkomensklasse dus helemaal niet gelijk.”

Gematigd effect

Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS stelt dat het waarschijnlijk wel meevalt met de achteruitgang bij de lagere inkomens. “Ook de lage inkomens profiteren van dalende prijzen op bijvoorbeeld telefoons en telefoonabonnementen. Uiteindelijk hebben de duurdere vaste lasten dus maar een gematigd effect.”

Van Mulligen voelt zich gesterkt door de cijfers voor de inkomensongelijkheid. “Die zijn al veertig jaar ongeveer hetzelfde. Dat laat zien dat lagere inkomens er waarschijnlijk als groep niet op achteruit gaat.”

Maar dan blijft onverlet dat het nog steeds dat het uitmaakt waar je je geld aan uitgeeft. Iemand die rookt, drinkt en huurt zal inderdaad zijn uitgaven sneller hebben zien stijgen dan gemiddeld.

[ad_2]

- Advertentie -