Patyna start pilot met tablet Compaan

[ad_1]

In samenwerking met wijkverpleegkundigen is Patyna in augustus 2019 op zoek gegaan naar 10 senioren uit de doelgroep kwetsbare ouderen en chronische zieken, woonachtig in de gemeente Súdwest-Fryslân, met een WMO-indicatie voor dagbesteding, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp.

Tijdens de pilot wil Patyna onder andere nagaan of het mogelijk is om – door middel van beeldbellen – WMO geïndiceerde zorg te realiseren met minder fysieke contactmomenten vanuit Patyna.

- Advertentie -

Met de inzet van de Compaan wil de Friese zorgorganisatie bovendien bereiken dat het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van de cliënt wordt vergroot, het gevoel van eenzaamheid vermindert en de digitale vaardigheid verbetert. Op deze manier is het mogelijk de familie/mantelzorger te ontlasten. Zij raken minder snel overbelast en kunnen de mantelzorg voor hun naaste langer volhouden.

De pilot loopt tot november 2020 en wordt gefinancierd door
de gemeente Súdwest-Fryslân.

‘Compaan effectief bij terugdringen eenzaamheid ouderen’

Een pilot bij ViVa! Zorggroep met de seniorentablet Compaan heeft aangetoond dat ouderen zes maanden na het gebruik ervan veel minder eenzaamheid ervaren. Na het gebruik van Compaan gaven de ouderen die deelnamen aan de pilot bovendien aan over een veel groter (sociaal) netwerkte beschikken.

Binnen het
project werd bekeken in hoeverre senioren met behulp van ICT-toepassingen een
grotere mate van zelfredzaamheid konden bereiken en hun netwerk konden
vergroten. Voor de aanvang van het project gaf nog 85 procent van de
doelgroep aan zich eenzaam te voelen. Deze doelgroep, bestaande uit 60
senioren, gaf tevens aan gemiddeld 5 sociale contacten per week te hebben.

Na zes maanden
gebruik van de Compaan bleek het percentage ouderen dat aangaf zich eenzaam te
voelen te zijn gedaald naar 25 procent terwijl het gemiddelde aantal sociale
contacten was gestegen naar 13 per week.

Helft 75-plussers
voelt zich eenzaam

Op dit moment
zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. De verwachting is dat
dit in 2030 2,1 miljoen mensen zijn. Volgens het ministerie van VWS zegt de
helft van de mensen die ouder dan 75 jaar zijn zich eenzaam te voelen.

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2020

Wilt u op 27 januari 2020 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

[ad_2]

- Advertentie -