Politie stopt aanbesteding kantoormeubilair

[ad_1]

De Politie heeft gisteren aan de mogelijk inschrijvende partijen laten weten dat zij zich genoodzaakt ziet de aanbesteding voor kantoormeubilair, met een sterk circulair karakter, te stoppen.

Verschuiving naar duurzamer oplossingen

Vorig jaar publiceerde de Politie, in nauwe samenwerking met adviseur Rendemint, na een lange voorbereidingstijd, de tender die moest leiden tot het contracteren van nieuwe leveranciers voor kantoormeubilair voor de komende jaren. De politie schreef in de omschrijving van de tender: “In de afgelopen jaren heeft de kantoormeubilairbranche een aanzet gegeven richting een circulaire transitie. De focus ligt niet langer meer alleen op het leveren en onderhouden van kantoormeubilair tegen de laagste prijs, maar spreken we over meubelmanagement waarbij de focus langzaam verschuift richting het duurzamer fabriceren en het leveren van een bijdrage aan een circulaire economie. Zoals aangegeven in de marktontmoeting circulair inkopen (16 mei 2018 te Apeldoorn) wil de Politie door middel van deze Europese aanbesteding een bijdrage leveren aan deze verschuiving naar duurzamer oplossingen.”  Binnen de kantoormeubelbranche circuleerden verschillende schattingen over de omvang van het contract variërend van € 10 miljoen tot € 30 miljoen.

- Advertentie -

Meerdere redenen om te stoppen

In de brief van gisteren geeft de Politie een aantal redenen om de aanbesteding nu te stoppen:

  • De vragen (enkele honderden red.) die door de potentiële inschrijvers zijn gesteld hebben “doen inzien dat de huidige uitvraag niet zal leiden tot het gewenste resultaat, er sprake is van wrijving op het niveau van gestelde eisen in relatie tot de huidige marktsituatie en de vragen die de Politie zelf heeft niet eenvoudig door de markt te beantwoorden zijn.”
  • Ten tweede constateert de Politie dat de gewenste samenwerking niet bereikt zal worden op de manier zoals de Politie die voor ogen heeft
  • Ten derde biedt de gekozen procedure (Niet Openbare Europese Inschrijving) onvoldoende mogelijkheden om met de partijen in contact te treden
  • Tenslotte vreest de Politie dat, onder andere vanwege de gekozen procedure, de gewenste mate van concurrentie niet gerealiseerd wordt en er wellicht geen enkele partij een inschrijving zal indienen

In gesprek over nieuwe sterk gewijzigde tender

Samengevat komt het er dus op neer dat de wens van de Politie om te komen tot een samenwerking met 1 of meer leveranciers in een circulair groeimodel niet gerealiseerd kon worden. Debet hieraan zijn het programma van eisen, de vragen uit de markt, en de gekozen vorm van de procedure. (Je vraagt je bijna af wat er eigenlijk wel goed is aan deze tender – FS.)

De Politie zal met potentiële inschrijvers in gesprek om de procedure te evalueren waarna een besluit wordt genomen of de tender in sterk gewijzigde vorm opnieuw in de markt gezet wordt.

[ad_2]

- Advertentie -