Woningtekort neemt geleidelijk af tot 2025

[ad_1]

Het woningtekort in Nederland neemt de komende jaren af, zo voorspellen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Vervolgens zal het tekort vanaf 2025 weer toenemen. In een nieuw rapport is de verwachte huishoudens- en bevolkingsgroei naast de groei van de woningvoorraad gelegd, waaruit deze voorspellingen zijn gekomen.

Het kabinet heeft het plan om van 2020 tot en met 2025 elk jaar 75.000 woningen bij te bouwen. Hierdoor komen er per saldo in 2020 ongeveer 78.000 woningen bij, als alle nieuwbouw en sloop mee wordt genomen. De jaren die daarna volgen neemt het aantal extra woningen langzaam af naar ongeveer 50.000 woningen per jaar.

- Advertentie -

In de komende vijf jaar zal ook het aantal huishoudens groeien. De groei zal naar verwachting wel wat minder zijn dan die van de woningen. Wel verwachten de bureaus dat tegen 2025 de huishoudensgroei die van de woningen weer inhaalt. Dat betekent dus dat vanaf dat moment het woningtekort weer toeneemt.

Wel laten het CBS en het PBL dat er veel verschillende factoren van invloed zijn op de toename of krimp van het aantal huishoudens. Het woningaanbod en de vraag naar huizen beïnvloeden elkaar bijvoorbeeld, en ook hebben zaken als het leenstelsel voor studenten hun effect. Mensen blijven langer thuis wonen nu ze geen studiebeurs meer ontvangen, waardoor de vraag naar woningen daalt.

Verdeling woningsaldo

In Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant neem het aantal het meest toe in de komende twintig jaar. Zuid-Holland is met ongeveer 8.000 woningen in de plus de voortrekker met de hoogste netto woningbouw, gevolgd door Noord-Holland (7.000) en Noord-Brabant (4.000). Groningen, Drenthe en Zeeland zijn onderaan de lijst te vinden.

Naast provincies zijn er ook verschillen merkbaar tussen steden. Eveneens tussen de grote steden in de Randstad onderling zijn er grote verschillen te zien. Zo ligt in Amsterdam tot 2025 het saldo jaarlijks gemiddeld op zo’n 6.500 woningen, terwijl dat in Rotterdam zo’n 3.500 gemiddeld is. Ook in Den Haag en Utrecht is minder bouw te zien. Amsterdam wordt nog wel tot 2040 aanzienlijk hoger ingeschat.

 

[ad_2]