Putten treedt voorlopig niet handhavend op tegen drankketen

[ad_1]

PUTTEN Er wordt voorlopig niet handhavend opgetreden tegen (drank)keten in de gemeente Putten. Er komt eerst overleg tussen het college van burgemeester en wethouders en de raadscommissie.

Wijnand Kooijmans

- Advertentie -
Ga naar deurengigant

Dat is het antwoord op vragen van Wilma van Voorst (Wij Putten). Zij vindt het vreemd dat het college heeft besloten de keten te sluiten zonder overleg met de commissie. Volgens wethouder Ewoud ‘t Jong is het besluit rond de drankketen destijds genomen op basis van gezondheid. In die tijd was de gemiddelde leeftijd van de bezoekers zeventien jaar en mocht alcohol worden genuttigd vanaf zestien jaar. Inmiddels is de leeftijd van de bezoekers gedaald en de leeftijd voor het gebruik van alcohol verhoogd naar achttien jaar.

GEEN ONTHEFFING MEER Het college heeft het besluit genomen omdat dit in lijn was met het raadsbesluit dat de keten maximaal tien jaar zouden worden gedoogd. Dat was ook reden om de vier bekende keten dit jaar geen ontheffing meer te verlenen. ‘t Jong sluit echter niet uit dat er ook nog illegale keten zijn.

GEPARKEERD De door Van Voorst ingediende motie om tot een gesprek te komen met de commissie blijft, op verzoek van ‘t Jong, even geparkeerd staan. Het college heeft nog geen extra capaciteit uitgetrokken voor handhavend optreden. Volgens Van Voorst zijn er andere zaken die meer prioriteit hebben als het gaat om handhaving.

[ad_2]

- Advertentie -