Eaton | Nieuw! Adaptieve noodverlichting

[ad_1]

In grote en complexe (bedrijfs)panden waar een diversiteit aan veiligheidsrisico’s, van brand tot terrorisme, toeneemt, is de planning van ontruimingen van cruciaal belang. Om mensen snel naar de veiligste uitgang te leiden, heeft Eaton een Adaptief systeem ontwikkeld dat, in tegenstelling tot statische pictogramarmaturen, digitale technologie gebruikt om te wisselen tussen een aantal vooraf gedefinieerde vluchtroutes, zgn. scenario’s. Een noodsituatie is continue onderhevig aan veranderingen waardoor statische vluchtroute-aanduiding een persoon in nood in het ergste geval zelfs naar het gevaar toe kan leiden. Met Eaton’s Adaptieve vluchtroute-aanduidingssysteem wordt niet alleen de kortste maar ook de veiligste vluchtroute aangegeven.

Vluchtroutescenario’s
Deze nieuwe technologie is een intelligente aanvulling op het bestaande centrale  voedingssysteem van Eaton dat veelal in grote projecten wordt toegepast. In combinatie met speciale GuideLed pictogramarmaturen wordt een adaptieve vluchtroute gecreëerd. Bij een calamiteit in bijvoorbeeld een winkelcentrum, waar zich vaak veel mensen bevinden, moet zo snel mogelijk een ontruiming plaatsvinden. Door het selecteren van een scenario kan een bevoegd persoon ervoor zorgen dat de meest veilige en snelle vluchtroute wordt geactiveerd. Indien een rookmelder, via een potentiaal vrij contact, direct is aangesloten op de armatuur kan het ontruimingssysteem ook automatisch geactiveerd worden. Bij rookdetectie zal dan de aangesloten pictogramarmatuur een rood kruis weergeven.

Geavanceerde technologie
Via een kortsluit- en open circuitbestendig bussysteem kan het Adaptieve ontruimingssysteem tot maxiaal 240 pictogramarmaturen activeren. Middels een softwareprogramma kunnen scenario’s gedefinieerd worden die adaptieve pictogramarmaturen via het centrale voedingssysteem activeert. Op basis van informatie van videowaarneming (CCTV), branddetectie en andere apparaten die de aard en locatie van een gevaar aangeven, kan het uit een aantal voorgeprogrammeerde opties de veiligste en snelste route kiezen. Via een interface is het tevens mogelijk vanaf een centrale locatie de noodsituatie via een computer te volgen. In tegenstelling tot ‘actieve’ en ‘dynamische’ systemen is de technologie van Eaton volledig aanpasbaar en kunnen de instructies in real-time worden gewijzigd. Zoals alle andere noodverlichtingssystemen van Eaton is ook dit nieuwe Adaptieve ontruimingssysteem volledig adresseerbaar. Hiermee kunnen onderhoudskosten aanzienlijk worden gereduceerd.  

- Advertentie -

[ad_2]

- Advertentie -