Bouwplannen Husselsesteeg/Putterbrink gestopt; Putten-Zuid is enige voorkeurslocatie

[ad_1]

Onze gemeenteraad heeft gisteravond -n.b. unaniem- besloten om géén onderzoek te doen naar eventuele bouwmogelijkheden rond de Husselsesteeg/Putterbrink (H/Pb). De ‘bouw-wethouders’ kregen van de raad ook de opdracht om op de reeds jaren geleden gemaakte bouwplannen in Putten-Zuid, nu maar snel een ‘flinke klap te geven’.

Voorafgaand hieraan, hebben Puttens Historisch Genootschap, Natuur en milieu Putten en het Waterschap Vallei en Veluwe, nogmaals ingesproken en overtuigend beargumenteerd, aangetoond én gewaarschuwd dat H/Pb volbouwen, een heilloze actie is.

- Advertentie -
Ga naar deurengigant

CDA en Gemeentebelangen waren al zeer felle tegenstanders van volbouwen van dit GroeneHartvanPutten (GHP). Zij  hebben twee Puttense ‘regeringspartijen’ in de voorgaande week geheel kunnen overtuigen dat Puttens ‘Vondelparkje’ behouden moet blijven. Dat is héél knap gedaan want er is natuurlijk ‘gepolderd’ en dat leidt meestal tot halfslachtige compromissen. Soms echter is iets werkelijk écht alleen maar zwart of wit, en wil niemand ‘grijs’. Dat zien Puttens regeringspartijen nu ook zo dankzij CDA en Gemeentebelangen. WijPutten toonde ook  ‘staatsmensschap’ en verliet staande de vergadering zijn eerdere goedbedoelde standpunten.

De ‘herrieschoppers’ hielden zich deze keer koest. Voorstanders van het ‘Engelse politieke vergadermodel’ (interrupties, klappen, woordelijke steunbetuigingen en verzuchtingen uiten; waarbij  de vergaderleider dan steeds weer ‘ordér, ordér moet roepen) pasten zich gisteravond aan. Het Hollandsche vergadermodel vind ik persoonlijk wat gezapig maar er is ook wel wat vóór te zeggen.  

Op deze donderdagavond gebeurde nóg iets zéér opmerkelijks. Gemeentebelangen-voorzitter Hoogendijk deelde mee dat Puttens ‘Vondelpark’ voor hem en Gemeentebelangen zo waardevol is, dat hij H/Pb als specifiek verkiezingsonderwerp gaat opvoeren in de komende verkiezingen in 2022. Hij wil als ware Putter, indien mogelijk uitdrukkelijk de ‘politiek’ laten vastleggen dat “dit laatste voor Putten zo karakteristiek stukje groen nabij de Markt, nooit, niet en nimmer” wordt volgebouwd.

Grote dank verdienen: de ‘insprekende’ partijen, alle ondertekenaars van de petitie en de vrije (onderzoeks)pers: De Puttenaer en De Stentor boden het volk een onmisbaar podium.

Bevoorrecht zijn zij, die in Nederland én in Putten mogen wonen!

[ad_2]

- Advertentie -