[column] De 5 belangrijkste kenmerken van Generatie Z

[ad_1]

Generatie Z is de eerste generatie die zich geen leven meer zonder internet kan voorstellen. Dit zijn de jongeren geboren tussen 1995 en 2010. Deze generatie is opgegroeid met de iPad in de hand en zijn daarom echte digital natives. In 2020 valt 40 procent van de consumenten binnen deze generatie.

Een aantal van deze digital natives starten net met hun carrière, terwijl het jongere deel van Generatie Z nog in de zandbak speelt. Ondanks de leeftijdsverschillen vertoont Generatie Z kenmerken en eigenschappen die zich onderscheiden van eerdere generaties zoals Generatie X (1960-1979) en de Millennials (1980-1994), waardoor ze op een andere manier naar de wereld kijken.

- Advertentie -

Generatie Z is opgegroeid in een onzekere wereld waar de crisis de sfeer thuis beïnvloedde. Net zoals haar ouders groeide Generatie Z op in onzekere economische tijden. Daarom kiest deze generatie voor zekerheid door te sparen, een stabiel inkomen te realiseren en hechten ze veel waarde aan de waarheid. Als echte digital natives heeft Generatie Z de skills om informatie die wel en niet interessant is te filteren en te onderscheiden. Kenmerkend voor Generatie Z is dat deze generatie altijd op zoek is naar de waarheid, zowel in een persoonlijke als in een gemeenschappelijke vorm. Door deze zoektocht ontwikkeld Generatie Z meer vrijheid van meningsuiting en meer openheid voor het begrijpen van verschillende soorten mensen.

Generatie Z consumeert enorm bewust en wil daarom alleen met een organisatie in zee als ze interessant genoeg zijn. Dit doen ze niet alleen voor persoonlijke consumptie, maar ook voor de consumptie binnen een gezin. Generatie Z heeft namelijk enorm veel invloed op de aankopen binnen een huishouden. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom organisaties Generatie Z absoluut niet mogen onderschatten.

1. Consumptie: van bezit naar toegang

Vormen en de manier van consumptie heeft voor deze generatie een andere betekenis dan voor andere generaties. Een goed voorbeeld hiervan is de populaire videostreamingsdienst Netflix. Als gebruiker krijg je tegen betaling namelijk continu toegang tot films en series, zonder dat de films en series eigendom zijn van jou als gebruiker. Producten transformeren daarmee naar services, welke de consument verbinden. Het leveren van een service creëert waarde. Traditionele bedrijven moeten daarom hun waarde creërende modellen heroverwegen en platforms voor producten, diensten en ervaringen creëren die klanten rondom merken samenbrengen of verbinden.

2. Expressie: be different

Jongeren die onderdeel zijn van Generatie Z hechten veel waarde aan individuele expressie, ze willen zich onderscheiden van ´de grote massa´. Ze hebben daarom niet alleen behoefte aan gepersonaliseerde producten, maar ook aan premium producten waarmee ze zich echt onderscheiden van de rest. De enorme opkomst van de social influencers is hier de letterlijke uitkomst van. Restaurants (met exclusief eten en drinken), bioscopen (met VIP-stoelen), merken (met luxe verpakkingen) en festivals spelen hierop in om ook online bereik te creëren.

‘Het belang van ethiek’

Generatie Z groeit op in een tijd waar er sprake is van een grote maatschappelijke onrust door de economische crisis, klimaatverandering en politieke conflicten. Vanwege deze maatschappelijke onrust hechten jongeren veel waarde aan de thema’s duurzaamheid, inclusiviteit en openheid.

Een krachtig voorbeeld hiervan is de March For Our Live die in 2018 de Internationale Kindervredesprijs won. Deze beweging ontstond naar aanleiding van de schietpartij op de Stoneman Douglas High School in Florida als tegenbeweging tegen wapenbezit in Amerika. Uiteindelijk gingen er meer dan 1,2 miljoen mensen de straat op waarmee het, het grootste jongerenprotest werd sinds de Vietnamoorlog.

3. Duurzaamheid: looking for love, not a one-night-stand

Deze factor is een must have voor iedere organisatie. De jongeren van Generatie Z ontwikkelen een negatieve attitude ten opzichte van een organisatie die binnen haar bedrijfsvoering niet bezig is met duurzaamheid. Om de jongeren echt aan te spreken is het belangrijk om een duurzaam verhaal te vertellen ze zichzelf in herkennen, ze willen namelijk een goede relatie met een organisatie opbouwen. Hiermee ben je onderscheidend en kan je de jongeren aan je binden.

Op dit moment besteden organisaties 90 procent van hun budget aan de realisatie van conversie en maar 10 procent aan het opbouwen van een relatie met de consument. Terwijl het toch in 90 procent van de tijd dat je in contact staat met een bedrijf, niet direct om een conversie gaat. Ook in digitale contacten is er dus verschil in mensen en consumenten: customer experience vs. human experience. Want ook digitaal zijn we op zoek naar liefde en erkenning en niet alleen naar een eenmalige…

4. Inclusiviteit: open minded

Generatie Z groeit op in een hele diverse samenleving met verschillende culturen. Deze verschillende culturen leiden tot een diverse leefomgeving met veel verschillende normen en waarden. Dit leidt er toe dat Generatie Z erg ‘open minded’ en tolerant is. Dit verwacht Generatie Z ook van organisaties, want 60 procent van de jongeren ondersteunt organisaties die positieve statements innemen op het gebied van inclusiviteit.

5. Openheid: cause doesn’t really matter  

Om Generatie Z aan je te verbinden moet je transparant en eerlijk zijn in je bedrijfsvoering. Organisaties die niet transparant en eerlijk zijn kunnen de volle laag verwachten. Jongeren zijn namelijk erg wantrouwend door schandalen zoals het dieselschandaal van Volkswagen, de komst van WikiLeaks en de verspreiding van Fake News. Alleen door transparantie en eerlijkheid kan je het vertrouwen van Generatie Z winnen. Let wel op! Transparantie en eerlijkheid is een voorwaarde, maar geen garantie dat je organisatie bespaart blijft voor kritiek van Generatie Z.

Gen Z: de kans van je leven

Feit is dat we als organisaties niet om deze nieuwe generatie heen kunnen. Negeren is geen optie. Ze komen eraan, ze zijn er al. Nadenken over het bereiken, betrekken en binden van deze generatie aan je bedrijf, merk of product is daarmee een strategische uitdaging.  Want door nu in te haken op de specifieke wensen en behoeften van Generatie Z kan je ze voor de rest van hun leven aan je binden.

Niet voor niets wordt esports en gaming dat ook steeds vaker genoemd als dé kans om in contact te komen met deze nieuwe generatie. Dit komt omdat bijna 70 procent van deze generatie in aanraking komt met esports en gaming door bijvoorbeeld een livestream te bekijken, on-demand esports-videos te bekijken, esports-evenementen te bezoeken of esports-viewing party’s te bezoeken.

Op 18 oktober wordt als onderdeel van ’s werelds grootste digital entertainment festival DreamHack een esports conferentie georganiseerd: EsportsX 2019. Deze conferentie gaat in op hoe je als organisatie om moet gaan met deze snelgroeiende categorie en welke waarde en impact het heeft voor business, beleid en strategie.[ad_2]

- Advertentie -