Voluit JA tegen de JAR, nee tegen gratis laptop

[ad_1]

Den Helder – Dat de gemeenteraad binnenkort instemt met de definitieve oprichting van een Jongeren Adviesraad (JAR) is wel zeker. Alle fracties, niet een uitgezonderd, zijn enthousiast, zo bleek maandagavond opnieuw tijdens de vergadering van de raadscommissie maatschappelijke ontwikkeling. De JAR komt er, maar standaard een gratis laptop voor de leden zit er niet in. Dat gaat de meeste fracties net even te ver.

Het CDA krijgt haar zin. Het was een van de wensen en redenen om deel te nemen aan de coalitie. De jongeren meer betrekken bij de politieke besluitvorming. Het voorstel is nu klaar voor de raad, die het unaniem zal aannemen. Den Helder had al eerder een JAR, maar de laatste werd door het toenmalig college opgeheven. “Er werd toen door meerdere adviesraden een streep gezet”, weet Frans Klut (D66) zich te herinneren. “Niet omdat het niet functioneerde, maar omdat er bezuinigd moest worden.”

- Advertentie -

Vergoeding
Nu heeft de raad er wel weer geld voor over. Zo’n 40.000 euro per jaar gaat het maximaal kosten en de gemeente start met een pilot van twee jaar. In de hoop dat het een groot succes wordt en de evaluatie slechts duidelijk maakt dat een vervolg uiteraard logisch is. De JAR moet straks elf leden tellen en die krijgen 80 euro per vergadering. Of per maand, daar ging maandag nog even de discussie over. Presentiegeld zoals in het voorstel staat of een maandelijkse (vrijwilligers)vergoeding, zoals de VVD wil. De partij kreeg er veel steun voor en dus wordt het zeer waarschijnlijk gewoon een vast bedrag per maand.

De jongeren die zitting nemen in de raad moeten eens per maand vergaderen, een jaarverslag maken en eens per kwartaal een activiteit organiseren voor andere jongeren. Ze zijn in de leeftijd van 15 tot 25 jaar (al wilde bijvoorbeeld Gemeentebelangen liever 12-18) en worden officieel benoemd door de gemeenteraad, voor wie ze het adviesorgaan vormen. Het ROC gaat ze begeleiden en ook Scholen aan Zee is een formele samenwerkingspartner. De JAR adviseert gevraagd en ongevraagd het college en de gemeenteraad van Den Helder en ze hebben een eigen budget dat jaarlijks naar eigen inzicht kan worden ingezet.

ICT
Over een punt uit het voorstel waren de meeste fracties niet tevreden, de standaard tablet of laptop voor elk JAR-lid. “Niet nodig, want de meeste scholieren hebben al een laptop”, meende Rogier Bruin van de VVD. De raadscommissie was het er wel over eens dat ‘standaard’ overbodig is, maar maatwerk moet kunnen. Als iemand niet op school zit (de leden kunnen immers tot 25 jaar zijn) of om een andere reden niet de beschikking heeft over ICT-middelen, dan kan een tablet of laptop in bruikleen worden gegeven.

Begin volgende maand moet de raad instemmen met de JAR, daarna begint de werving van de leden. Dat wordt volgens CDA-commissielid Fotigui Camara “een feestje”. Daarna volgt benoeming en kunnen de jongeren aan de slag. “Het is essentieel dat de jongeren een platform krijgen”, aldus Camara. “Zij hebben de toekomst en vaak goede ideeën, bovendien weten ze donders goed wat er nodig is om Den Helder ‘future proof’ te maken.”

[ad_2]

- Advertentie -