Omroep Flevoland – Nieuws – Gemeente bezuinigt 6 miljoen

[ad_1]

De gemeente Lelystad gaat volgend jaar voor 5,9 miljoen euro bezuinigen en besparen. Dat bedrag loopt de komende jaren op tot 11 miljoen euro. Doordat de gemeente miljoenen te kort komt, gaat de onroerendzaakbelasting (OZB) vanaf 2022 voor het eerst in jaren weer omhoog.

Dat blijkt uit de begroting voor volgend jaar tot en met 2023, die SP-wethouder John van den Heuvel donderdag heeft gepresenteerd.

- Advertentie -

Lelystad komt tot en met 2023 gemiddeld zo’n 10 miljoen euro per jaar te kort. Duit jaar is het tekort 5,5 miljoen. Dat komt vooral doordat gemeenten minder geld van het Rijk krijgen uit het Gemeentefonds. Weliswaar heeft het kabinet op Prinsjesdag meer geld beschikbaar gesteld dan waarop was gerekend, maar toch ziet Lelystad zich gedwongen om te bezuinigen of te besparen en inkomsten te verhogen.

Het college heeft geprobeerd zorgvuldig te bezuinigen, om te voorkomen dat waardevolle voorzieningen worden afgebroken terwijl later blijkt dat dit wellicht niet nodig was. Ook moet de stad zich kunnen blijven ontwikkelen, onder meer met het grote project Lelystad Next Level. Dat zet in op versterking van de economie en het toerisme.

Jeugdhulp moet 3,7 miljoen bezuinigen
Tegelijk is er een extra zorgpunt: de jeugdhulp. Doordat de gemeente hiervoor van het Rijk minder geld krijgt, maar ook het aantal jongeren dat hulp vraagt toeneemt, groeit het tekort. Ondanks een extra bijdrage op Prinsjesdag van 1,6 miljoen euro moet het college vanaf volgend jaar jaarlijks zo’n 3,7 miljoen op de jeugdhulp bezuinigen. Dat loopt op tot 4,1 miljoen in 2023.

Of dat ook echt nodig is hangt af van maatregelen die de gemeente zelf wil nemen om de kosten van de jeugdhulp in de hand te houden. Verder is er druk op het kabinet om de gemeenten tegemoet te komen met structureel extra geld.

Welke bezuinigingen/besparingen stelt het college voor?
– dit en volgend jaar geen inflatiecorrectie meer toekennen aan gesubsidieerde instellingen en leveranciers (totale besparing 1,6 miljoen euro)
– minder projectsubsidies voor sport- en culturele verenigingen (25.000 tot 50.000 euro)
– minder geld voor FlevoMeer Bibliotheek (in 2021 50.000 euro, oplopend tot 100.000 euro in 2023)
– Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF): (100.000 euro in 2021, 300.000 euro in 2023)
– Duurzaamheid (100.000 euro per jaar)
– Onkosten college (100.000 euro per jaar)
– Bedrijfsvoering en organisatie gemeente (in 2021 250.000 euro, oplopend tot 750.000 euro in 2023)
– beheer openbare ruimte (komende twee jaar 1 miljoen euro per jaar, daarna 500.000 euro)
– project Marokkaanse Buurtvaders (tot 2023 afbouwen subsidie van 13.000 euro)
– welzijn/WMO (vanaf 2021 250.000 euro, oplopend tot 750.000 euro in 2023)

Hoe komt college aan extra inkomsten?
– verhoging OZB (vanaf 2022, opbrengst 750.000 euro per jaar. Dat is 10 euro per woning, maar omdat de precariobelasting hetzelfde jaar wordt afgeschaft betalen Lelystedelingen netto niks extra)
– verhoging hondenbelasting (vanaf volgend jaar, 60.000 per jaar)
– invoering Toeristenbelasting vanaf 2021 (170.000 euro per jaar)
– herfinancieren leningen tegen lage rente (vanaf 2022 1,5 miljoen euro voordeel per jaar)
– benutten weerstandsvermogen (volgend jaar wordt 4 miljoen euro uit de financiĆ«le buffers gehaald om tegenvallers op te vangen, in 2021 2 miljoen euro, in 2022 nog 1 miljoen euro)
– minder geld nodig voor rioolheffing (vanaf 2021 453.000 euro toevoegen aan algemene begroting)

Pijn gelijk verdeeld
Volgens wethouder Van den Heuvel is geprobeerd de pijn zo gelijk mogelijk te verdelen. Met de gemeenteraad is vooraf besproken hoe en waar er bezuinigd en bespaard zou kunnen worden. Het snijden in taken en voorzieningen (de zogeheten kerntakendiscussie) is hierbij wel overwogen, maar college en raad vinden dat op dit moment ongewenst en onnodig.

Wat vinden de inwoners?
De gemeente heeft de afgelopen weken de financiƫle situatie van de stad en mogelijke bezuinigingen besproken met bewoners. Die konden in een peiling hun mening geven. Daaruit blijkt dat bijna 57 procent van de ondervraagden een verhoging van de OZB geen optie vindt, ook als dat betekent dat de gemeente dan geld te kort komt en voorzieningen moet sluiten. Zo moet de bibliotheek behouden blijven, vindt 81 procent.

Bijna 80 procent vindt dat er geen wachtlijsten mogen zijn voor de jeugdhulp, 60 procent vindt dat er niet mag worden gesneden in de ondersteuning van de inwoners.
Het vervangen van bomen en struiken door grasveldjes in de wijken vindt 56 procent geen goed idee.

[ad_2]

- Advertentie -