Husselsesteeg/Putterbrink van de baan; 150.000 euro voor Putten Zuid

[ad_1]

PUTTEN Woningbouw in het gebied Husselsesteeg en Putterbrink is voorlopig van de baan. De gemeenteraad van Putten is unaniem in het besluit alleen 150.000 euro beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet voor Putten Zuid. Aan de ontwikkeling van dat gebied moet absolute voorrang worden gegeven.

Wijnand Kooijmans

- Advertentie -
Ga naar deurengigant

Wat sommige partijen betreft zijn Husselsesteeg en Putterbrink definitief uit het zicht. Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) is daarin het meest stellig: ,,Nooit, maar dan ook nooit woningbouw in dit gebied.” Gertine Elsenaar (CDA) denkt ook in deze richting. De drie coalitiepartijen willen Husselsesteeg en Putterbrink echter wel als optie houden. Herman Luitjes: ,,Als het gaat om woningbouw in de toekomst willen we alle locaties open houden.”

INSPREKERS De locatie Husselsesteeg en Putterbrink leeft. Dat werd duidelijk door de volle raadszaal en vijf insprekers die allemaal stelling namen tegen woningbouw in dat gebied. Aart van Dusschoten, voorzitter van de Stichting Natuur- en Milieubescherming Putten beseft dat woningbouw nodig is. Dat maakt dat zijn organisatie niet voor woningbouw in Putten Zuid gaat liggen. Maar het gebied Husselsesteeg/Putterbrink is voor hem een foeragegebied voor veel beschermde dieren en kan ook het leefgebied van de das verder in de knel brengen. Naast de natuur- en landschappelijke waarde van het gebied, dat ook meespeelt in het besluit. 

De tegenstand blijkt ook uit de zestienhonderd handtekeningen die zijn opgehaald tegen woningbouw in het betreffende gebied. Het Waterschap Vallei & Veluwe is één van de tegenstanders omdat dit de waterhuishouding in gevaar brengt. Robin Hoogendijk verwoordde in eerste instantie het standpunt van zijn partij, maar ook van SGP, CDA en ChristenUnie. ,,Wij hebben geen behoefte aan onderzoek naar woningbouw in het gebied Husselsesteeg en Putterbrink en willen daarvoor ook geen 150.000 euro beschikbaar stellen.”

LOCATIES Op een vraag van Herman Luitjes (Wij Putten) wat te doen als Putten Zuid onverwacht afvalt, geeft Hoogendijk aan dat er dan voldoende andere locaties zijn in Putten die voor woningbouw in aanmerking kunnen komen. De stelligheid woningbouw in het gebied Husselsesteeg en Putterbrink volledig uit te sluiten ging Evert van Rijn (SGP) te ver. ,,Laten we nooit nooit zeggen. Maar voorlopig willen wij alleen geld geven voor Putten Zuid.”

Volgens Herman Luitjes gaat het om afwegen van belangen. Na povere jaren wordt er weer gebouwd, maar Wij Putten wil niet weer in een situatie terechtkomen dat er geen plek is voor woningbouw. De voorkeur van zijn partij gaat uit naar Putten Zuid en hij is blij dat het college mogelijkheden ziet om het onderzoek naar deze locatie te versnellen.

GRONDPOSITIES Voor Luitjes is het van belang dat de gemeente grondposities behoud in Husselsesteeg en Putterbrink. Maar ook zijn partij kan zich vinden in de visie van de andere vier partijen dat op dit moment er geen geld moet worden gegeven voor onderzoek in dit gebied. Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) wil wel dat het college actie onderneemt om met de familie Van Deuveren tot een oplossing te komen. De familie is met haar bedrijf midden in het gebied Putten Zuid gevestigd.

Naar aanleiding van een opmerking van Gertine Elsenaar (CDA) geeft wethouder Roelof Koekkoek aan dat de rondweg Putten Zuid weer in beeld komt. Elsenaar vindt dat de familie Van Deuveren duidelijkheid moet hebben over hun toekomst. Wethouder Koekkoek zegt toe de gesprekken met hen intensiever te gaan voeren. Het college zegt wel teleurgesteld te zijn over de afwijzing van het gebied Husselsesteeg en Putterbrink. ,,Maar het is

niet anders”,  volgens Koekkoek.

[ad_2]

- Advertentie -